Farligt gods

Det är väldigt viktigt att man tar hänsyn till alla typer av säkerhetsföreskrifter och följer de råd som finns angivna när man sysslar med att transportera farligt gods. Det är inte bara viktigt för ens egen säkerhet utan även för miljön och medmänniskorna runt omkring dig. Du är enligt svensk lag inte tillåten att köra på alla vägar med farligt gods därför är det är viktigt att du kontrollerar innan vilka vägar som du kan åka på när du hanterar farligt gods. Det är även viktigt att du märker upp din bil med en skylt som berättar att du transporterar farligt gods och även vilken typ av gods som du transporterar. Detta är för att varna andra bilister att det är extra viktigt att vara försiktiga när de till exempel kör om dig. Det gäller att man söker rätt tillstånd för den typ av farligt gods som man fraktar. På så sätt kan man även höra mer om behörigheterna som krävs för att man ska göra det på ett bra sätt. Viss last får endast transporteras på en viss tid på dygnet för att minimera riskerna.

lastbil med farligt gods på motorväg

Det är viktigt att transporterna är tydligt planerade och dessutom tidsbegränsade för att du ska få ett tillstånd. Därför krävs det att du redan från start förbereder när det är dags för dig att hantera farligt gods. Det finns speciella krav på vilka typer av lastpallar man får använda sig av eller vilka typer av tankar som man får använda sig av när man transporterar farligt gods. Tanken är hela tiden att man ska göra det så riskfritt som möjligt för alla och det krävs att man har ett typ av tänk för att man ska lyckas med detta. Om man redan från start tänker logiskt och arbetar med att få ned riskerna kommer man att få tillstånd och kan dessutom transportera godset på ett mer säkert sätt.