Olika typer av däck

Det finns ett antal olika däcktyper som alla är anpassade på olika sätt för att man på ett säkert sätt ska kunna framföra sitt fordon på landets vägar. När man väljer vilka däck man ska använda sig utav så är det några faktorer som spelar in. Den viktigaste faktorn är givetvis vädret och vägunderlaget, råder det sommarväglag eller vinterväglag? Man bör även ta hänsyn till vilka däck som är tillåtna i den regionen som man har för avsikt att framföra sitt fordon i. Bor man till exempel i en stad där det råder förbud mot dubbdäck är det ju orimligt att sätta dubbdäck på sin bil. För att däckens bästa egenskaper ska komma fram krävs det också att däcken är i gott skick med rätt mönsterdjup samt att de har rätt lufttryck.

Det finns ofta både för- och nackdelar med alla typer av däck och man bör väga dessa mot varandra innan man bestämmer sig. Till exempel så ger breda däck en bättre väghållning då kontaktytan till vägen är större, men denna fördel bidrar också till en nackdel, större kontaktyta till vägen innebär mer friktion och ökad bränsleförbrukning. Däck med låg profil hanterar kurvor på ett mycket säkert och smidigt sätt då dessa är stummare och har mer stabilitet, men samtidigt får man då tumma på komforten då däcken blir mer känsliga för ojämnheter i vägen och stötar kommer kännas hårdare samtidigt som däckljudet ökar.

I Sverige har vi också lag på säsongsdäck och därför har vi tre olika däcktyper som sommardäck, vinterdäck och allrounddäck. Sommardäcken är något hårdare i gummit i jämförelse med vinterdäcken eftersom att de automatiskt värms upp och mjuknar med hjälp av temperaturen. Tanken med allrounddäck är att man ska få fördelarna av både vinter- och sommardäck men nackdelen med dessa däck är att de slits snabbare och att de inte har specifika egenskaper och är halvbra på både vinterväglag och sommarväglag.