Fördelarna och regelverk med fordonsbelysning

Jag tänkte belysa fördelarna med ämnet ur en säkerhetsaspekt. Det är nämligen av högsta betydelse för säkerheten i trafiken att fordonen är utrustade med fordonsbelysning. Artikeln redogör för motorfordon i allmänhet men har primärt personbilar som fokus. fordonbelysning

Vilka lagar och regler ska man ha koll på och ta hänsyn till?

I juridikens värld så tillhör ämnet trafik- och transporträtt (7 kapitlet i lagboken). Den som enligt [körkortslagen (1998:488) 2 kap. 1 §] har rätt att köra personbil måste inneha ett gällande körkort för den fordonsklassen. Det är underförstått att förarbevis krävs för körkortsinnehav. Enligt samma bestämmelse 6 § har en innehavare av B-körkort rätt att köra tung trehjulig motorcykel vid 21 år fyllda. En fördel är alltså att du som 21-åring till skillnad från en 18-åring får köra trehjulig mc och därmed använda fordonsbelysning på detta fordon. Inledningen var ämnad för en förare av en personbil, och vilka grundkrav som ställs på denne. För att fördjupa oss tar vi en översiktlig genomgång av relevanta bestämmelser rörande belysning. Enligt Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 67 § skall lyktor och strålkastare användas på ett sådant sätt att andra förare kan bländas. Detta eftersom bländande av medtrafikanter kan leda till dålig sikt och därmed orsaka allvarliga singelolyckor eller rent av kollisioner med andra fordon. Går man vidare till nästnästa paragraf (69 §) står där att motordrivna fordon skall använda halvljus. I 70 § föreskrivs användning av helljus vid svåra siktförhållanden. Helljuset får dock inte användas på väl belysta vägar eller vid risk för bländning av fordon, fartyg, tåg och cyklar. Läser man vidare i 76 § listas att man inte får visa annat än gult eller vitt ljus framåt, och fordonsbelysningen får under inga omständigheter blinka såvida det inte gäller körriktningsvisare (blinkers).

Vilka fördelar finns?

Varje personbil du köper ska alltså enligt lag vara utrustad med adekvat fordonsbelysning. Du slipper tänka på den vid köp av en ny personbil. Du syns och kan därför undvika kollisioner med djur, fordon eller människor. Fordonsbelysningen kan också förhöja ett fordons utseende, vilket kan göra dig populär.