Trafikregler

När man tar körkort pluggar man väldigt mycket trafikteori på väldigt kort tid. När man sedan får sitt körkort är det lätt att glömma några av de mer ovanliga reglerna som förekommer ute i trafiken. Därför har Thulinträffen listat några av dessa mer eller mindre udda trafiklagar. Även om du idag inte tror att du berörs av till exempel direktiv om transport av farligt gods så är det bra att veta hur du ska agera om du möter på skylten på en lastbil ute på vägarna. I trafiken måste alla samarbeta för att minimera risker och olyckor. Trevlig läsning.